Hướng dẫn vệ sinh chung
Hướng dẫn vệ sinh chung

Hướng dẫn vệ sinh chung

Phần này cung cấp thông tin chung quan trọng về vệ sinh.
Tránh thương tích cá nhân hoặc hỏng hóc máy in có thể xảy ra. Không bao giờ nhét bất kỳ vật sắc nhọn nào vào máy in. Luôn tắt máy in trước khi thực hiện bất kỳ quy trình vệ sinh nào. Cẩn thận khi làm việc gần các thanh xé vì cạnh rất bén.
Đầu in có thể rất nóng sau khi in trong một thời gian dài. Hãy để đầu in nguội trước khi thử bất kỳ quy trình vệ sinh nào.
Chỉ sử dụng bút vệ sinh Zebra (không đi kèm máy in) hoặc tăm bông tẩm cồn y tế 90% để vệ sinh đầu in.
Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được chỉ định trong các bảng sau. Zebra Technologies Corporation sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra bởi bất kỳ vật liệu vệ sinh nào khác dùng trên máy in này.