Lỗi giao tiếp
Lỗi giao tiếp

Lỗi giao tiếp

  • Thay cáp nối với thiết bị đầu cuối.
  • Kiểm tra tốc độ truyền.