Điều khiển thao tác
Điều khiển thao tác

Điều khiển thao tác

Máy in có giao diện người dùng ba nút để điều hướng menu và màn hình OLED vẫn sáng trong khi máy in được bật nguồn.
Điều khiển thao tác
1
Màn hình OLED - Cho biết trạng thái một số chức năng của máy in.
2
Nút Paper Feed - Nhấn để đẩy nhãn trống một giấy hoặc một độ dài giấy báo do phần mềm xác định.
3
Nút Configure - Nhấn để chọn một lựa chọn menu trên màn hình LCD.
4
Nút Power - Nhấn để bật thiết bị. Nhấn lại để tắt thiết bị.