Báo cáo hư hỏng
Báo cáo hư hỏng

Báo cáo hư hỏng

Nếu bạn phát hiện hư hỏng do vận chuyển:
  • Ngay lập tức thông báo và gửi báo cáo hư hỏng cho công ty vận chuyển. Zebra Technologies Corporation không chịu trách nhiệm đối với mọi hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển máy in và sẽ không sửa chữa theo chính sách bảo hành của công ty.
  • Hãy giữ lại thùng các-tông và mọi vật liệu đóng gói để kiểm tra.
  • Thông báo cho nhà bán lại Zebra được ủy quyền của bạn.