Thận trọng đối với máy in
Thận trọng đối với máy in

Thận trọng đối với máy in

Phần này cung cấp thông tin thận trọng quan trọng với máy in.
Phóng tĩnh điện có thể gây hư hỏng hoặc phá hủy đầu in hoặc các linh kiện điện tử được sử dụng trong thiết bị này. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM vào đầu in hoặc bất kỳ linh kiện điện tử nào lộ ra ngoài.
Đầu in có thể nóng lên sau khi in trong thời gian dài.
Khi in, phải có thời gian chờ một giây giữa các nhãn để duy trì trong thông số kỹ thuật hiệu suất tối ưu của máy in.