Thiết lập phần mềm
Thiết lập phần mềm

Thiết lập phần mềm

Máy in sử dụng ngôn ngữ lập trình CPCL của Zebra được thiết kế cho các ứng dụng in di động. CPCL được mô tả đầy đủ trong Hướng dẫn lập trình CPCL có sẵn trên trang web zebra.com/support. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình tạo nhãn nền Windows của Zebra, ZebraDesigner Professional 3 sử dụng một giao diện đồ họa để tạo và chỉnh sửa nhãn ở một trong hai ngôn ngữ.