Bản in lộn xộn
Bản in lộn xộn

Bản in lộn xộn

  • Thay pin.
  • Kiểm tra cáp đến thiết bị chủ.
  • Thiết lập Liên kết RF và/hoặc khôi phục liên kết LAN.