Màn hình ngủ
Màn hình ngủ

Màn hình ngủ

Màn hình ngủ hiển thị trong vòng 10 giây khi không có hoạt động nào. Ở trạng thái này, màn hình hiển thị logo Zebra di chuyển dọc màn hình từ trái sang phải hoặc biểu tượng sạc pin nếu máy in đang sạc.
Màn hình ngủ