Giấy không nạp
Giấy không nạp

Giấy không nạp

  • Đảm bảo đóng và chốt nắp đậy giấy.
  • Kiểm tra ngăn đựng giấy xem có bị kẹt không.
  • Đảm bảo cảm biến nhãn không bị che chắn.