Bản in mờ hoặc kém chất lượng
Bản in mờ hoặc kém chất lượng

Bản in mờ hoặc kém chất lượng

  • Vệ sinh đầu in.
  • Kiểm tra chất lượng giấy in.