Chẩn đoán giao tiếp
Chẩn đoán giao tiếp

Chẩn đoán giao tiếp

Nếu có sự cố khi truyền dữ liệu giữa máy tính và máy in, hãy thử đặt máy in vào Chế độ Chẩn đoán giao tiếp (còn gọi là chế độ DUMP). Máy in sẽ in các ký tự ASCII và biểu diễn văn bản của chúng (hoặc dấu chấm ‘.’, nếu không phải là ký tự có thể in được) cho bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ máy tính chủ.