Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi
Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi

Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi

Pri promjeni ponašanja pisača i pridruženih programskih naredbi ZPL ili SGD vodite se Izvješćem o konfiguraciji pisača.
Izvješće o konfiguraciji pisača, prikazano u nastavku, obuhvaća popis većine konfiguracijskih postavki koje se mogu postaviti pomoću naredbom ZPL. Neke vrijednosti senzora iz sredine izvješća (1) primarno se upotrebljavaju za servisiranje.

Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvješća

Naredba
Naziv na popisu
Opis
~SD
ZATAMLJENOST
Zadano: 10,0
PROMJENA ZATAMNJENOSTI
NISKA (zadano), SREDNJA ili VISOKA
^PR
BRZINA ISPISIVANJA
Zadano: 152,4 mm/s / 6 IPS (maks.) – 203 dpi
101,6 mm/s / 4 IPS (maks.) – 300 dpi
~TA
KIDANJE
Zadano: +000
^MN
VRSTA MEDIJA
Zadano: PRAZNINA/UREZ
ODABIR SENZORA
Zadano: AUTOMATSKI (
^MNA
– automatsko otkrivanje)
^MT
METODA ISPISIVANJA
TOPLINSKI PRIJENOS ILI IZRAVNO TOPLINSKO
^PW
ŠIRINA ISPISA
Zadano: 448 (točaka za 203 dpi) ili 640 (točaka za 300 dpi)
^LL
DULJINA NALJEPNICE
Zadano: 1225 (točaka) (dinamički se ažurira tijekom ispisivanja)
^ML
MAKSIMALNA DULJINA
Zadano: 16,50 inča 419,1 mm
USB KOM.
Status veze: Povezano / nije povezano
^SCa
BAUD
Zadano: 9600
^SC,b
PODATKOVNI BITOVI
Zadano: 8 BITA
^SC,,c
PARITET
Zadano: NEMA
^SC,,,,e
RAZMJENA SIGNALA S GLAVNIM RAČUNALOM
Zadano: AUTO
^SC,,,,
^SC,,,,,f
PROTOKOL
Zadano: NEMA
— SGD —**
KOMUNIKACIJE
Zadano: NORMALNI NAČIN RADA
SER. KOM. NAČIN RADA
Zadano: AUTOMATSKI
^CT
/
~CT
KONTROLNI ZNAK
Zadano:
<~> 7EH
^CC
/
~CC
ZNAK NAREDBE
Zadano:
^> 5EH
^CD
/
~CD
RAZDJEL./ZNAK
Zadano:
<,> 2CH
^SZ
NAČIN ZA ZPL
Zadano: ZPL II
— SGD —**
PREMOŠĆIVANJE NAREDBE
Zadano: NEAKTIVNO
^MFa
POMICANJE MEDIJA PO UKLJUČIVANJU
Zadano: BEZ POMICANJA
^MF,b
ZATVARANJE GLAVE
Zadano: UVLAČENJE
~JS
UVLAČENJE STRAGA
Zadano: ZADANO
^LT
VRH NALJEPNICE
Zadano: +000
^LS
LIJEVI POLOŽAJ
Zadano: +0000
~JD
/
~JE
HEXDUMP
Zadano: NE (
~JE
)
Zadano: ONEMOGUĆENO
Zadano: ONEMOGUĆENO
Od ovog dijela popisa izvoda konfiguracije prikazuju se postavke i vrijednosti senzora kako bi se uklonili kvarovi u radu sa senzorom i medijima. Njih obično upotrebljava tehnička podrška tvrtke Zebra kod dijagnosticiranja problema s pisačem.
** - Nije podržano sa ZPL naredbom, upotrebljava se Set Get Do naredba u ZPL priručniku. Pogledajte device.command_override.xxxxx u Vodiču za ZPL programere.
Ovdje prikazane konfiguracijske postavke nastavljaju se nakon vrijednosti senzora TAKE LABEL (uzimanje naljepnice). Ovaj popis sadrži značajke pisača koje se često mijenjaju ili donosi informacije o statusu.
Naredba
Naziv na popisu
Opis
^MP
OMOGUĆENI NAČINI RADA
Zadano: CWF°(pogledajte naredbu
^MP
)
ONEMOGUĆENI NAČINI RADA
Zadano: (ništa nije postavljeno)
^JM
RAZLUČIVOST
Zadano: 448 8/mm (203 dpi); 640 12/mm (300 dpi)
PROGRAMSKE DATOTEKE
Prikazuje verziju programskih datoteka ZPL
SHEMA XML
1,3
ID OPREME
Prikazuje verziju programskih datoteka Boot-block
VERZIJA LINK OS-a
KONFIGURACIJA
PRILAGOĐENA (nakon prve upotrebe)
RAM
2104 k........ R:
UGRAĐENA IZBRISIVA MEMORIJA
6144 k.........E:
^MU
PRETVORBA FORMATA
NEMA
DATUM RTC
Prikaz datuma
Vrijeme RTC
Prikaz vremena
^JI
/
~JI
ZBI
ONEMOGUĆENO (za omogućavanje potreban je ključ)
VERZIJA ZBI
2.1 (prikazuje se ako je instalirana)
STATUS ZBI
SPREMNO
^JH
^MA
~RO
POSLJEDNJE ČIŠĆENJE
X,XXX IN
UPOTREBA GLAVE
X,XXX IN
UKUPNA UPOTREBA
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR2
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR1
X,XXX IN
BEZ PONOVNOG POSTAVLJANJA CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR1
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR2
X,XXX IN
UTOR 1
PRAZAN / SERIJSKI / ŽIČNI
BROJ MASOVNIH POHRANA
0
BROJ HID
0
ZAKLJUČIVANJE USB GLAVNOG RAČUNALA
UKLJUČENO / ISKLJUČENO
SERIJSKI BROJ
XXXXXXXXXXX
^JH
RANO UPOZORENJE
ODRŽ. ISKLJUČENO
Pisač može jednom postaviti naredbu ili niz naredbi za sve naredne izvode (ili naljepnice) odjednom. Te će postavke primjenjivati dok ih ne promijenite naknadnim naredbama, ponovo postavite pisač ili dok ne vratite tvorničke postavke.