Connection (Veza) WLAN WLAN Gateway (WLAN pristupnik)
Connection (Veza) WLAN WLAN Gateway (WLAN pristupnik)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Gateway (WLAN pristupnik)

Pregledajte i po potrebi promijenite zadani bežični pristupnik.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na
PERMANENT
(Trajno), a zatim ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
).
Prihvaćene vrijednosti:
000 do 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.gateway
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)