System (Sustav) Program Language (Programski jezik) Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)
System (Sustav) Program Language (Programski jezik) Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)
View content for :
Product:

System (Sustav)
Program Language (Programski jezik)
Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)

Pomoću dijagnostičkog načina rada za komunikaciju možete ispisati sve komunikacijske podatke radi naprednog otklanjanja poteškoća.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Prihvaćene vrijednosti:
Print (Ispis), E:Drive (Pogon E:), USB Host (USB priključak), Off (Isključeno)
Povezane naredbe ZPL:
Samo za dijagnostiku ispisa:
~JD
za omogućavanje,
~JE
za onemogućavanje
Internetska stranica poslužitelja pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Language (Jezik)
Tipke upravljačke ploče:
Samo za dijagnostiku ispisa: Dvije sekunde držite PAUSE (Pauza) + FEED (Ulaganje) dok je pisač u stanju Ready (Spreman).