Connection (Veza) Networks (Mreže) Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)
Connection (Veza) Networks (Mreže) Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)

Ispisuje postavke za bilo koji instalirani poslužitelj za ispisivanje ili uređaj s vezom Bluetooth.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Povezane naredbe ZPL:
~WL
Tipke upravljačke ploče:
Dvije sekunde držite
CANCEL
(Odustani) tijekom uključivanja pisača.
Dvije sekunde držite
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani) dok je pisač u stanju spremnosti za rad.
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)