Zebra Print Touch
Zebra Print Touch
View content for :
Product:

Zebra Print Touch

Značajka Print Touch tvrtke Zebra omogućuje da uređaj s omogućenom komunikacijom bliskog polja (Near Field Communication, NFC) uparite s pisačem dodirom logotipa Print Touch.
Značajka Print Touch dostupna je na modelima s tvornički ugrađenom vezom Bluetooth Low Power. Ovo vam omogućuje upotrebu uređaja za pružanje informacija koje se od vas traže i zatim ispisivanje naljepnice s pomoću tih informacija.
Neki mobilni uređaji možda neće podržavati NFC komunikaciju s pisačem dok ne konfigurirate potrebne NFC postavke na uređaju. Ako naiđete na poteškoće, za više informacija obratite se davatelju usluge ili proizvođaču pametnog uređaja.
Položaj za aktiviranje čitača NFC značajke Print Touch tvrtke Zebra
Prikazuje logotip Print Touch na pisaču s omogućenom značajkom Print Touch

Podaci obuhvaćeni kodiranom oznakom za NFC

  • URL stranice podrške Zebra QuickHelp
  • Jedinstvena MAC adresa pisača za Bluetooth Low Energy
  • Klasična MAC adresa pisača za Bluetooth (ako postoji)
  • MAC adresa pisača za Wi-Fi (WLAN) (ako postoji)
  • MAC adresa pisača za Ethernet (LAN) (ako postoji)
  • SKU pisača – primjer ZD42122-D01W01EZ
  • Serijski broj pisača

Upotrebe značajke Print Touch (oznaka NFC)

  • Uparivanje putem veze Bluetooth s kompatibilnim mobilnim uređajem
  • Pokretanje aplikacije
  • Otvaranje web stranice na mobilnom pregledniku