1. vježba: Kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje
1. vježba: Kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje
View content for :
Product:

1. vježba: Kopirajte datoteke na izbrisivi USB pogon i provedite USB zrcaljenje

Ova vježba pokazuje najčešće prakse za ručno ažuriranje pisača na najnovije programske datoteke i format naljepnica.
Podržava izbrisive USB pogone (prenosive pogone ili memorijske štapiće) kapaciteta do 1 terabajta (TB). Pisač neće prepoznati pogone veće od 1 TB.
Izbrisivi USB pogon mora biti formatiran u datotečni sustav FAT. Nazivi datoteka moraju sadržavati od 1 do 16 isključivo slovnobrojčanih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Upotrebljavajte samo znakove ASCII. U nazivu datoteka nemojte upotrebljavati azijske, ćirilične ili naglašene znakove. Neke funkcije neće pravilno funkcionirati ako naziv datoteke sadrži podcrtu. Umjesto toga upotrijebite točke.
Neke funkcije neće pravilno funkcionirati ako naziv datoteke sadrži podcrtu. Umjesto toga upotrijebite točke.
 1. Na izbrisivom USB pogonu:
  1. Izradite mapu:
   Zebra
  2. U toj mapi izradite tri poddirektorija:
   app
   commands
   files
 2. U mapu
  /appl
  smjestite kopiju najnovijih programskih datoteka za pisač.
 3. U mapu
  /files
  smjestite sljedeću datoteku:
  Datoteka 1:
  ZEBRA.BMP
 4. U mapu
  /commands
  smjestite sljedeće datoteke:
  Datoteka 2:
  SAMPLELABEL.TXT
  Datoteka 3:
  LOGO.ZPL
 5. Uložite medij u pisač. Pogledajte Ulaganje medija u roli.
 6. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB ulaz na pisaču.
 7. Pratite korisničko sučelje i čekajte.
  Ako se verzija programskih datoteka na izbrisivom USB pogonu razlikuje od verzije instalirane u pisaču, programske datoteke prenose se na pisač. Tijekom preuzimanja programskih datoteka indikator podataka bljeska zeleno. Pisač će se ponovo pokrenuti i svi indikatori će bljeskati. Kad se ažuriranje programskih datoteka dovrši, indikator
  STATUS
  počet će svijetliti zeleno naznačujući da su programske datoteke provjerene i instalirane. Izvješće o konfiguraciji pisača automatski će se ispisati i dovršit će se ažuriranje programskih datoteka.
 8. Izvadite USB izbrisivi pogon iz pisača.
1. vježba: Napredne korisničke informacije
Omogućavanje/onemogućavanje zrcaljenja:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value"
— Vrijednosti:
„on“
(uključeno) ili
„off“
(isključeno)
Omogućavanje/onemogućavanje automatskog zrcaljenja do kojeg dolazi prilikom umetanja izbrisivog USB pogona u USB ulaz:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
— Vrijednosti:
„on“
(uključeno) ili
„off“
(isključeno)
Broj ponovnih pokušaja postupka zrcaljenja – navedite broj ponovljenih pokušaja postupka zrcaljenja u slučaju neuspjeha:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
— Vrijednosti:
0
do
65535
Promijeni stazu datoteke S USB-a – ponovo programirajte lokaciju datoteke koju pisač pretražuje za dohvaćanje datoteka s USB memorije tijekom postupka zrcaljenja.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
— Zadano:
"zebra/appl"
Promijeni stazu datoteke NA USB – ponovo programirajte lokaciju datoteke na koju pisač sprema datoteke na USB memoriji tijekom postupka zrcaljenja.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path"
— Zadano:
"zebra"
Omogućavanje/onemogućavanje USB ulaza
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
— Vrijednosti:
„on“
(uključeno) ili
„off“
(isključeno)