Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)
Print (Ispisivanje) Applicator (Aplikator) Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Applicator (Aplikator)
Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)

Upravlja načinom na koji funkcionira signal „kraj ispisa“ ulaza aplikatora.
Prihvaćene vrijednosti:
Off (Isključeno)
1 = signal „kraj ispisa“ obično je visok, a nizak je samo kad pisač pomiče naljepnicu prema naprijed.
2 = signal „kraj ispisa“ obično je nizak, a visok je samo kad pisač pomiče naljepnicu prema naprijed.
3 = signal „kraj ispisa“ obično je visok, a nizak je 20 ms kad se naljepnica ispiše i postavi na mjesto.
4 = signal „kraj ispisa“ obično je nizak, a visok je 20 ms kad se naljepnica ispiše i postavi na mjesto.
Povezane naredbe ZPL:
^JJ
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.end_print