Print (Ispisivanje) Label Position (Položaj naljepnice) Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)
Print (Ispisivanje) Label Position (Položaj naljepnice) Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Label Position (Položaj naljepnice)
Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)

Po potrebi pomaknite položaj slike okomito na naljepnici.
Po potrebi okomito pomaknite položaj ispisanog sadržaja na mediju.
  • Manji brojevi pomiču sliku na viši položaj na naljepnici (prema glavi pisača).
  • Veći brojevi sliku na naljepnici pomiču prema dolje (odmiču je od glave pisača) za navedeni broj točaka.
Prihvaćene vrijednosti:
- 120 do + 120
Povezane naredbe ZPL:
^LT
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.top_position
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača) > Advanced Setup (Napredno postavljanje) > Label Top (Vrh naljepnice)