Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Label Sensor (Senzor za naljepnice)
Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Label Sensor (Senzor za naljepnice)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Sensors (Senzori)
Label Sensor (Senzor za naljepnice)

Odredite osjetljivost senzora za naljepnice.
Ova se vrijednost postavlja tijekom kalibracije senzora. Postavke mijenjajte samo ako vas na to uputi tehnička podrška tvrtke Zebra ili ovlašteni servisni tehničar.
Prihvaćene vrijednosti:
0 do 255
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.label_sensor
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Calibration (Kalibracija)