Sučelje sa serijskim ulazom
Sučelje sa serijskim ulazom

Sučelje sa serijskim ulazom

U ovom odjeljku objašnjeno je ožičenje priključka za automatsko otkrivanje DTE i°DCE tvrtke Zebra za 9-polno sučelje RS-232.
9-polno sučelje RS-232
Pol
DTE
DCE
Opis (DTE)
1
5 V
Ne upotrebljava se
2
RXD
TXD
RXD
(primanje podataka) ulaz u pisač
3
TXD
RXD
TXD
(prijenos podataka) izlaz iz pisača
4
DTR
DSR
DTR
izlaz iz pisača (spreman podatkovni terminal) – kontrolira kada bi glavno računalo moglo poslati podatke
5
GND
GND
Strujni krug uzemljenja
6
DSR
DTR
DSR
ulaz u pisač (spreman komplet podataka)
7
RTS
CTS
RTS
(zahtjev za slanje) izlaz iz pisača -- uvijek u AKTIVNOM stanju kada je pisač uključen
8
CTS
RTS
CTS
– pisač ne upotrebljava (spremno za slanje)
5 V
+5 V pri 0,75 A – ograničena struja strujnog kruga FET
Maksimalna struja dostupna serijski priključak, USB priključak ili oba ne smije prekoračiti ukupno 0,75 ampera.
Kada je u upravljačkom programu pisača odabrana razmjena signala°XON/XOFF, protok podataka kontrolira kontrolnim kodovima ASCII DC1 (XON) i DC3 (XOFF). Kontrolni vod°DTR°neće imati utjecaja.
Povezivanje pisača s uređajem DTE
Prikazuje dijagrame povezivanja pisača s DTE uređajem.
Povezivanje s uređajima DTE°– pisač je konfiguriran kao podatkovni terminal (DTE). Pisača s drugim uređajima DTE (poput serijskog ulaza osobnog računala) povežite s nultim modemskim (križnim) kabelom RS-232.
Povezivanje pisača s uređajem DCE
Prikazuje dijagrame povezivanja štampača sa DCE uređajem.
Povezivanje s uređajima DCE – kada se pisač s podatkovnom komunikacijskom opremom (DCE), kao što je modem, povezuje putem sučelja RS-232, treba upotrijebiti STANDARDNI (jednosmjerni) kabel za sučelje RS-232.