Konfiguriranje opcije Bluetooth
Konfiguriranje opcije Bluetooth

Konfiguriranje opcije Bluetooth

Zebra Setup Utilities pružaju brz i jednostavan način konfiguriranja bežične veze Bluetooth s pisačem.
 1. Dvaput kliknite ikonu
  Zebra Setup Utilities
  na radnoj površini.
 2. USB kabel pisača priključite na računalo.
 3. Na prvom zaslonu ZSU označite pisač prikazan u prozoru i pritisnite prikazanu stavku°
  Configure Printer Connectivity
  (Konfiguriranje povezivanja pisača).
 4. Na zaslonu
  Connectivity Type
  (Vrsta povezivanja) odaberite
  Bluetooth
  i pritisnite gumb
  Next
  (Dalje).
 5. Na zaslonu
  Bluetooth Settings
  (Postavke za Bluetooth) označite
  Enabled
  (Omogućeno) kako biste omogućili funkciju Bluetooth.
 6. U tekstnom polju
  Friendly Name
  (Neslužbeni naziv) postavite naziv uređaja za Bluetooth. To će biti naziv pisača koji se prikazuje tijekom otkrivanja uređaja i na središnjem uređaju.
 7. Mogućnost
  Discoverable
  (Vidljiv) postavite na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) kako biste odredili hoće li se uređaj prikazivati kada središnji uređaji pretražuju nove uređaje za uparivanje.
 8. Stavku
  Authentication
  (Provjera autentičnosti) postavite na On (Uključeno).
  Ova postavka ne postoji u pisačima Link-OS, no morate je uključiti ako želite unijeti PIN u ZSU. Trenutačna postavka za provjeru na pisaču postavljena je na
  Security Mode
  (Sigurnosni način rada) u izborniku
  Advanced Settings
  (Napredne postavke).
 9. Vrijednosti postavljene u polju
  Authentication
  (Provjera autentičnosti) za PIN mogu se razlikovati ovisno o verziji veze Bluetooth (BT) na središnjem uređaju. Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.0 ili starija veza, u polje unesite brojčanu vrijednost. Na središnjem uređaju postavlja se upit za unos iste vrijednosti radi potvrđivanja uparivanja. Za uparivanje s PIN-om pod
  Advanced Settings
  (Napredne postavke) također treba odabrati i
  Security Mode
  (Sigurnosni način rada) 2 ili 3. Za uparivanje s PIN-om pod Advanced Settings (Napredne postavke) odaberite Security Mode (Sigurnosni način rada) 2 ili 3.
  Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.1 ili novija veza, postavka neće imati učinka. U vezama BT v2.1 i primjenjuje se Secure Simple Paring (SSP), za koji nije potreban PIN.
  Pritiskom gumba
  Advanced Settings
  (Napredne postavke) otvarate prozor
  Advanced Bluetooth Settings
  (Napredne postavke za Bluetooth). Više informacija o
  Advanced Settings
  (Napredne postavke) potražite u Vodiču za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje.
 10. Kliknite
  Next
  (Dalje) kako biste nastavili konfigurirati pisač.
 11. Prikazuju se naredbe SGD za ispravno konfiguriranje pisača. Pritisnite
  Next
  (Dalje) kako biste nastavili na zaslon
  Send Data
  (Pošalji podatke).
 12. Na zaslonu
  Send Data
  (Pošalji podatke) pritisnite ikonu pisača
  Printer
  kojem želite poslati naredbe ili gumb
  File
  (Datoteka) za spremanje naredbe u datoteku za kasniju upotrebu.
 13. Za slanje naredbi pisaču pritisnite gumb
  Finish
  (Dovrši). Pisač će se ažurirati i potom ponovo pokrenuti. Sada možete odspojiti USB sučelje od pisača.
 14. Kako biste dovršili postupak uparivanja vezom Bluetooth, omogućite otkrivanje uređaja na glavnom uređaju i slijedite upute na glavnom uređaju.