Zamjena ispisne glave modela ZD611R
Zamjena ispisne glave modela ZD611R
View content for :
Product:

Zamjena ispisne glave modela
ZD611R

Ovaj postupak vodi vas kroz zamjenu ispisne glave.
Prije početka popravka pročitajte ovaj postupak.
 • Isključite pisač.
 • Otvorite pisač kako biste pristupili ispisnoj glavi (1).
Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.
Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.
Prikazuje ispisnu glavu s upozorenjima za elektrostatičko pražnjenje (ESD) i vruće površine
 1. Gurnite zasun za otpuštanje ispisne glave prema ispisnoj glavi (prikazano zeleno radi preglednosti). Desna strana ispisne glave otpušta se prema dolje i dalje od poluge za blokiranje ispisne glave (1).
  Prikazuje otpuštenu ispisnu glavu koja visi van.
 2. Zakrenite labavu desnu stranu ispisne glave pisača kako biste je izvadili iz pisača. Izvucite je blago udesno kako biste oslobodili lijevu stranu ispisne glave. Povucite ispisnu glavu prema dolje i odvojite je od nosača vrpce kako biste pristupili spojenim kabelima.
  Prikazuje otpuštenu ispisnu glavu koja visi van.
 3. Pažljivo, ali čvrsto izvucite dva konektora kabelskih snopova ispisne glave iz ispisne glave.
  Prikazuje otpuštenu ispisnu glavu koja visi van.
  1– priključci
  2 – sklop ispisne glave
 4. Poravnajte ispisnu glavu s pisačem. Pritisnite desni konektor kabela ispisne glave u ispisnu glavu. Konektor je oblikovan tako da se može ukopčati samo na jedan način.
 5. Pritisnite lijevi konektor kabela ispisne glave na ispisnu glavu.
  Prikazuje povezivanje nove ispisne glave.
 6. Umetnite središnji jezičac sklopa ispisne glave u središnji utor na montažnom nosaču ispisne glave na nosaču vrpce.
  Prikazuje umetanje središnjeg jezičca za poravnanje ispisne glave u utor na poluzi aktuatora ispisne glave.
 7. Umetnite lijevi jezičac sklopa ispisne glave u upušteni utor na lijevoj strani nosača vrpce.
  Prikazuje lijevi jezičac sklopa ispisne glave i utor.
 8. Gurajte desnu stranu ispisne glave u pisač dok zasun ne zaključa desnu stranu ispisne glave u pisač.
  Prikazuje zaključavanje desne strane ispisne glave.
 9. Provjerite pomiče li se ispisna glava slobodno gore i dolje kad je gurnete i stoji li na mjestu kad je pustite.
  Prikazuje guranje ispisne glave kako bi se provjerilo je li pravilno pričvršćena.
 1. Očistite ispisnu glavu. Upotrijebite novu olovku za čišćenje ispisne glave kako biste očistili masnoće poput otisaka prstiju i prljavštinu. Čistite od središta ispisne glave prema van. Pogledajte Čišćenje ispisne glave pisača ZD611R.
 2. Ukopčajte pisač u napajanje ako je iskopčan.
 3. Uložite rolu naljepnica ili papira za račune pune širine. Ispisivanjem na roli pune širine provjeravate sve elemente rada ispisne glave.
 4. Ispišite izvješće o konfiguraciji. Pogledajte Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača.