Connection (Veza) Wired (Žična) Wired Gateway (Žični pristupnik)
Connection (Veza) Wired (Žična) Wired Gateway (Žični pristupnik)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired Gateway (Žični pristupnik)

Pregledajte i po potrebi promijenite zadani žični pristupnik.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
na
PERMANENT
(Trajno), a zatim ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
).
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Prihvaćene vrijednosti:
000 do 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.gateway
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)