RFID Write Power (Snaga pisanja)
RFID Write Power (Snaga pisanja)
View content for :
Product:

RFID
Write Power (Snaga pisanja)

Ako željena snaga pisanja nije postignuta kalibracijom etikete RFID, moguće je navesti vrijednost.
Prihvaćene vrijednosti:
0 do 30
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.power.write
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Pregled i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
RFID WRITE PWR (SNAGA PISANJA za RFID)