Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Print: Sensor Profile (Ispisivanje: profil senzora)
Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Print: Sensor Profile (Ispisivanje: profil senzora)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Sensors (Senzori)
Print: Sensor Profile (Ispisivanje: profil senzora)

Prikazuje postavke senzora u usporedbi sa stvarnim očitanjima senzora. Za interpretaciju rezultata pogledajte Profil senzora.
Prijenosni (prozirni medij i podložna traka) – upotrebljava se za detektiranje praznina/mreže za osnovne naljepnice i neprekidne medije.
Reflektivni – upotrebljava se za otkrivanje crnih oznaka/crta i ureza/rupa na stražnjoj strani medija. Crne oznake i rupe nisu reflektivne.
Povezane naredbe ZPL:
~JG
Tipke upravljačke ploče:
Držite
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani) tijekom uključivanja pisača.
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)