System (Sustav) Settings (Postavke) Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
System (Sustav) Settings (Postavke) Power Up Action (Radnja pri uključivanju)
View content for :
Product:

System (Sustav)
Settings (Postavke)
Power Up Action (Radnja pri uključivanju)

Postavite koju će radnju pisač izvršiti tijekom uključivanja.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Prihvaćene vrijednosti:
CALIBRATE
(KALIBRACIJA) – prilagođava razine i pragove senzora, određuje duljinu naljepnice i uvlači medij do sljedeće mreže.
FEED
(UVLAČENJE) – uvlači naljepnice na prvu točku registracije.
LENGHT
(DULJINA) – određuje duljinu naljepnice s pomoću trenutačnih vrijednosti senzora i uvlači medij do sljedeće mreže.
NO MOTION
(BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati da je mreža ispravno postavljena ili pritisnuti
FEED
(Ulaganje) kako biste pozicionirali sljedeću mrežu (prazninu između naljepnica).
SHORT CAL
(KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medij i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medij do sljedeće mreže.
Povezane naredbe ZPL:
^MF
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.power_up_action
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Calibration (Kalibracija)