Storage (Pohrana) USB Copy: Files to USB (Kopiranje: datoteke na USB)
Storage (Pohrana) USB Copy: Files to USB (Kopiranje: datoteke na USB)
View content for :
Product:

Storage (Pohrana)
USB
Copy: Files to USB (Kopiranje: datoteke na USB)

Odaberite datoteke s pisača koje želite spremiti na USB izbrisivi pogon.
 1. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB priključak na pisaču. Na pisaču se prikazuje popis dostupnih datoteka.
 2. Dodirnite
  box
  (okvir) uz željene datoteke. Dostupna je i mogućnost
  Select All
  (Odaberi sve).
 3. Dodirnite
  ckeckmark
  (kvačica) kako biste kopirali odabrane datoteke.
Upotrijebljena naredba SGD:
usb.host.write_list