Connection (Veza) Networks (Mreža) IP Port (IP priključak)
Connection (Veza) Networks (Mreža) IP Port (IP priključak)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreža)
IP Port (IP priključak)

Ova postavka pisača odnosi se na broj priključka internog ožičenog poslužitelja za ispisivanje na kojima se provodi osluškivanje servisa TCP za ispisivanje. Uobičajena komunikacija TCP s glavnog računala trebala bi biti usmjerena na taj priključak.
Prikazuje zaslon izbornika Čarobnjaci.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.port
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)