ZD611R Standardne kontrole sučelja
ZD611R Standardne kontrole sučelja
View content for :
Product:

ZD611R
Standardne kontrole sučelja

Sučelje°pisača
ZD611R
pruža osnovnu kontrolu nad običnim radnjama pisača te prikazuje njihov status.
Identifikacija standardnih kontrola i indikatora sučelja
Shows the basic 3-button operator controls and indications.
1 – gumb
Power
(Uključivanje/isključivanje)
2 – gumb
Pause
(Pauza)
3 – gumb
Feed
(Ulaganje) (pomicanje)
4 – gumb
Cancel
(Odustani)
5 – indikator
Network
(Mreža)
6 – indikator
Supplies
(Potrošni materijal)
7 – indikator
Data
(Podaci)
8 – indikator
Pause
(Pauza)
9 – indikator
Status
Prikaz ikone indikatora statusa. Gumb
Power
(Uključivanje/isključivanje) – uključuje i isključuje pisač. Upotrebljava se i za pokretanje niskoenergetskog stanja mirovanja i buđenja.
 • Prvo uključivanje
  – držite gumb za
  Power
  (Uključivanje/isključivanje) pritisnut dok svjetlosni indikatori pisača ne počnu bljeskati. Svjetlosni indikatori bljeskat će u raznim kombinacijama dok pisač izvršava samodijagnosticiranje, provjere konfiguracije i integraciju opcionalnih komponenti, što može potrajati nekoliko sekundi. Indikator
  Status
  svijetlit će zeleno, što znači da je pisač sada spreman za normalno ispisivanje.
 • Energy Star (način rada uz malu potrošnju energije)
  – ako jednom pritisnete i otpustite gumb za
  Power
  (Uključivanje/isključivanje), pisač će aktivirati način rada uz malu potrošnju energije Energy Star. Pisač će upotrebljavati minimalnu količinu energije. Svi će indikatori biti isključeni, osim indikatora statusa, koji će se polako izmjenjivati uključeno i isključeno stanje kako bi naznačio način rada Energy Star.
 • Isključivanje s odgodom načina Energy Star
  – pritisnite i držite gumb
  Power
  (Uključivanje/isključivanje) 4 – 9 sekundi. Operater može započeti zadatak ispisivanja serije i pisač postaviti u stanje niske potrošnje energije, tj. stanje mirovanja – nakon dovršetka zadatka.
 • Isključivanje
  – pritisnite i držite gumb
  Power
  (Uključivanje/isključivanje) pritisnutim 4 – 9 sekundi. Pisač će se isključiti.
 • Način za oporavak nakon prekida napajanja
  – ova funkcija pisača aktivira se postavkom fizičkog premosnika na jednom od opcijskih modula za povezivanje pisača ugrađenih u pisač. Pogledajte Postavljanje premosnika načina rada za oporavak od prekida napajanja.
 • Pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan izvor izmjenične struje.
 • Podržava stanje mirovanja i isključivanje s odgodom stanja mirovanja.
 • Isključivanje će ponovo postaviti pisač i zatim pokrenuti slijed prvog uključivanja.
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.
Prikaz ikone indikatora statusa. Gumb
Pause
(Pauza) – pauzira ispisivanje i pomicanje medija.
 • Pritiskom gumba
  Pause
  (Pauza) zaustavit će se aktivnosti ispisivanja i pisač će prijeći u stanje pauze. Pisač će dovršiti ispisivanje naljepnice koja se ispisuje prije nego što prijeđe u stanje pauze.
 • Indikator
  Pause
  (Pauza) svijetli bojom jantara (narančasto/žuto) kako bi naznačio stanje pauze.
 • Pritiskom gumba
  Pause
  (Pauza) dok je u stanju pauze pisač se vraća u normalno radno stanje. Ako ispisujete više naljepnica (obrazac/format) ili je drugi zadatak ispisivanja na čekanju, tada će pisač nastaviti s ispisivanjem.
Prikaz ikone indikatora statusa. Gumb
FEED
(Ulaganje) (pomicanje) – uvodi naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje).
 • Ulaganje jedne naljepnice –
  pritiskom (i otpuštanjem) gumba
  FEED
  (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje, pomaknut ćete medije u pisač za jednu (1) praznu duljinu obrasca/formata (naljepnica, račun, etiketa, ulaznica itd.).
 • Pomicanje više naljepnica
  – pritiskom i držanjem gumba
  FEED
  (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje, pisač pomiče naljepnice dok ne otpustite gumb. Završava uvlačenjem do početnog položaja sljedeće naljepnice.
 • Ponovno ispisivanje posljednje naljepnice
  (pokreće se naredbom SGD:
  ezpl.reprint_mode
  ) – namjena značajke je omogućiti ponovno ispisivanje neuspjelog ispisa na mediju. Ako nestane medija u pisaču (papir, naljepnice, vrpca za prijenos itd.), tada pisač može ponovo ispisati zadnju naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje). Međuspremnik pisača koji pohranjuje sliku ispisa dostupnu za ponovno ispisivanje briše se isključivanjem pisača ili poništavanjem njegovih postavki.
Ikona indikatora statusa. Gumb
Cancel
(Odustani) – otkazuje ispisivanje.
 • Cancel
  (Odustani) funkcionira samo kad je pisač u stanju pauze.
 • Nakon jednog pritiskanja gumba za otkazivanje
  Cancel
  pisač prekida ispisivanje sljedećeg formata iz međuspremnika za ispisivanje.
 • Pritiskanjem i zadržavanjem gumba za otkazivanje
  Cancel
  na°dvije sekunde otkazuju se SVI formati na čekanju.
Prikaz ikone indikatora statusa. Indikator
Status
– primarni indikator ukupne ispravnosti pisača i radnog statusa. Ovaj je indikator također se naziva indikatorom napajanja.
 • Zelen
  : Spreman za ispisivanje i podatkovne aktivnosti.
 • Zelena, polako se mijenja između uključenog i isključenog stanja
  : pisač je u stanju mirovanja.
 • Crven:
  ponestalo je medija, pogreška prepoznavanja medija, otvorena glava (poklopac / ispisna glava), pogreška rezanja, pogreška provjere valjanosti ispisne glave.
 • Boja jantara:
  prekomjerna temperatura ispisne glave, kvar elementa ispisne glave, napunjena memorija prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.) i kvar napajanja sučelja za USB ili serijski priključak.
 • Bljeska u boji jantara:
  niska temperatura ispisne glave.
 • Bljeska crveno
  : prekomjerna temperatura ispisne glave – ovaj status povezan je s indikatorom
  pauze
  koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.
Ikona indikatora statusa. Indikator pauze
Pause
– kada indikator pauze
Pause
svijetli, pisač je u načinu pauze. Kada je indikator za pauzu
Pause
uključen, naljepnicu (obrazac za ispisivanje) ili sve naljepnice (obrasci za ispisivanje) na čekanju u redu međuspremnika pisača moguće je otkazati gumbom
Cancel
(Odustani).
 • Boja jantara:
  Pisač je pauziran. Ispisivanje, ulaganje naljepnice (pomicanje) i druge aktivnosti s naljepnicom obustavljene su dok se stanje pauze ne ukloni pritiskom gumba
  Pause
  (Pauza).
 • Bljeska crveno
  : prekomjerna temperatura ispisne glave – ovaj status povezan je s indikatorom
  Status
  koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.
Ikona indikatora statusa. Indikator podataka
Data
– prikazuje status aktivnosti prijenosa podataka.
 • Isključen:
  podaci se ne prenose.
 • Zelen
  : radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.
 • Bljeska zeleno:
  podatkovna komunikacija u tijeku.
 • Bljeska u boji jantara:
  ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).
Ikona indikatora statusa. Indikator potrošnog materijala
Supplies°Indicator
– prikazuje status medija (naljepnice, računi, etikete, vrpca za prijenos itd.).
 • Crven:
  nestalo je medija.
 • Bljeska crveno
  : nestalo je vrpce.
Ikona indikatora statusa. Indikator mreže
Network°Indicator
– prikazuje mrežnu aktivnost i status mreže.
 • Boja jantara:
  detektirana je veza 10 base Ethernet (LAN).
 • Zelen
  : detektirana je veza 10/100 Ethernet (LAN) ili povezanost vezom Wi-Fi (WLAN) s jakim signalom.
 • Crven
  : u slučaju kvara etherneta (LAN) ili veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska crveno
  : tijekom uspostave veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska u boji jantara
  : tijekom provjere autentičnosti za Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska zeleno
  : kada je uspostavljena veza Wi-Fi (WLAN), ali je signal slab.