Storage (Pohrana) USB Copy: Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)
Storage (Pohrana) USB Copy: Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)
View content for :
Product:

Storage (Pohrana)
USB
Copy: Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)

Ovu funkciju upotrebljavajte za kopiranje informacija o konfiguraciji pisača na USB uređaj za pohranu, kao što je USB izbrisivi pogon, priključen u jedan od USB priključaka na pisaču. Tako informacijama možete pristupiti bez potrebe za ispisivanjem fizičkih naljepnica.
Povezane naredbe ZPL:
^HH
–°vraća podatke o konfiguraciji pisača na glavno računalo.
Internetska stranica pisača:
Printer Home Page (Početna stranica pisača)
View Printer Configuration (Prikaz konfiguracije pisača)
(za prikaz podataka o konfiguraciji pisača u web-pregledniku)
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)
(za ispisivanje informacija o konfiguraciji na naljepnicama)