Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Darkness (Zatamnjenost)
Print (Ispisivanje) Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) Darkness (Zatamnjenost)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Print Quality (Kvaliteta ispisivanja)
Darkness (Zatamnjenost)

Postavite zatamnjenost ispisa na najnižu postavku koja omogućuje dobru kvalitetu ispisa. Ako zatamnjenost ispisa postavite na preveliku vrijednost, slika na naljepnici može se ispisati nejasno, crtični kodovi možda se neće točno skenirati, ili se ispisna glava može prerano istrošiti.
Prihvaćene vrijednosti:
0,0 do 30,0
Povezane naredbe ZPL:
^MD, ~SD
Upotrijebljena naredba SGD:
print.tone
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Darkness (Zatamnjenost)