Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Sensor Type (Vrsta senzora)
Print (Ispisivanje) Sensors (Senzori) Sensor Type (Vrsta senzora)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje)
Sensors (Senzori)
Sensor Type (Vrsta senzora)

Odaberite između prepoznavanja medija
transmissive
(prepoznavanje prijelaza) i
reflective
(reflektivno), ovisno o onome što odgovara vrsti medija koje upotrebljavate.
Transmissive
(Prepoznavanje prijelaza) (mediji i podloga) – upotrebljava se za prepoznavanje praznina/mreže za uobičajene naljepnice i kontinuirane medije. Na tim medijima nema oznaka za praćenje niti zareza.
Reflective
(Reflektivno) – upotrebljava se za prepoznavanje crne oznake/crte i zareza/rupa na stražnjoj strani medija. Crne oznake i rupe nisu reflektivne kao podloga ili papir.
Prihvaćene vrijednosti:
TRANSMISSIVE (prepoznavanje prijelaza), REFLECTIVE (reflektivno)
Povezane naredbe ZPL:
^JS
Upotrijebljena naredba SGD:
device.sensor_select
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)