Izbornik s postavkama
Izbornik s postavkama

Izbornik s postavkama

U ovom odjeljku navode se pojedinosti o izborniku s postavkama pisača.
Postavka ispisivanja
Opis
Darkness (Zatamnjenost)
Postavite zatamnjenost na najnižu postavku koja omogućuje dobru kvalitetu ispisa. Ako zatamnjenost postavite na preveliku vrijednost, slika na naljepnici može biti nejasna, crtični se kodovi mogu neispravno skenirati, a ispisna glava se može prerano istrošiti.
SGD: print.tone_zpl
Print Speed (Brzina ispisivanja)
Odaberite brzinu ispisivanja naljepnice (u inčima po sekundi). Manje brzine ispisivanja obično donose bolju kvalitetu ispisa.
SGD: media.speed
Media Type (Vrsta medija)
Odaberite vrstu medija koji upotrebljavate.
SGD: ezpl.media_type
Tear Off (Otkidanje)
Nakon ispisivanja po potrebi podesite položaj medija na šipci za otkidanje.
SGD: ezpl.tear_off
Print Width (Širina ispisa)
Odredite širinu upotrijebljenih naljepnica. Zadana je vrijednost maksimalna širina za pisač na temelju DPI vrijednosti ispisne glave.
SGD: ezpl.print_width
Print Mode (Način ispisivanja)
Odaberite način ispisivanja koji je kompatibilan s opcijama vašeg pisača.
SGD: ezpl.print_mode
Label Top (Vrh naljepnice)
Po potrebi pomaknite položaj slike okomito na naljepnici.
  • Negativni brojevi pomiču sliku na naljepnici prema gore (prema ispisnoj glavi).
  • Pozitivni brojevi pomiču sliku na naljepnici prema dolje (odmiču je od ispisne glave) za navedeni broj točaka.
SGD: zpl.label_top
Left Position (Lijevi položaj)
Ako je potrebno, pomaknite naljepnicu u vodoravni položaj za ispisivanje. Pozitivni brojevi pomiču lijevi rub slike prema sredini naljepnice za broj odabranih točaka, dok negativni brojevi pomiču lijevi rub slike prema lijevom rubu naljepnice.
SGD: zpl.left_position
Reprint Mode (Način rada ponovnog ispisivanja)
Ako je omogućen način rada ponovnog ispisivanja, moći ćete ponovo ispisati posljednje ispisanu naljepnicu davanjem određenih naredbi ili pritiskanjem STRELICE DOLJE na tipkovnici.
SGD: ezpl.reprint_mode
Label Length Max (Maksimalna duljina naljepnice)
Postavite maksimalnu duljinu naljepnice na vrijednost koja je barem za 25,4 mm (1 inč) veća od stvarne duljine naljepnice i razmaka među naljepnicama. Ako postavite vrijednost na manju od duljine naljepnice, pisač podrazumijeva da je umetnut kontinuirani medij i ne može kalibrirati.
SGD: ezpl.label_length_max
Language (Jezik)
Po potrebi promijenite jezik koji se prikazuje na pisaču.
Kako bi se olakšao odabir, dostupne opcije za ovaj parametar prikazuju se na jeziku koji možete pročitati.