Umetanje baterije
Umetanje baterije

Umetanje baterije

U ovom odjeljku nalaze se upute o pravilnom umetanju baterije.
  1. Pronađite odjeljak za baterije na donjoj strani pisača.
  2. Ako je ugrađena kopča za remen, zakrenite je ili potpuno uklonite kako biste pristupili odjeljku za bateriju.
  3. Nagnite bateriju i umetnite je u odjeljak za baterije.
  4. Zakrećite bateriju u odjeljak dok ne sjedne na mjesto u ravnini s pisačem.