Upotreba četverostrukog punjača
Upotreba četverostrukog punjača

Upotreba četverostrukog punjača

  1. Upotrebljavajući izvor napajanja, umetnite cilindrični priključak u DC priključnicu na pisaču, a kabel za napajanje ukopčajte u električnu utičnicu.
    Uključit će se indikator napajanja na prednjoj ploči.
  2. Umetnite bateriju u bilo koji od četiri odjeljka za punjenje u prikazanoj orijentaciji.
  3. Zakrećite bateriju u odjeljak dok ne sjedne na mjesto.
    Jantarni indikator ispod baterije koja se puni uključit će se kad se baterija pravilno umetne.