Problemi s komunikacijom
Problemi s komunikacijom

Problemi s komunikacijom

Ako postoji problem u prijenosu podataka između računala i pisača, stavite pisač u način rada dijagnosticiranja komunikacija (također nazvan i „DUMP“). Pisač će ispisivati ASCII znakove i njihove tekstne reprezentacije (ili točku „.”, ako se znak ne može ispisati) za bilo koje podatke primljene od glavnog računala.
 1. Za ulazak u način rada dijagnosticiranja komunikacija:
 2. Ispišite konfiguracijsku naljepnicu kao što je gore opisano.
  Na kraju dijagnostičkog izvješća pisač ispisuje „Press FEED key to enter DUMP mode” (Pritisnite tipku FEED (Ulaganje) kako biste ušli u način rada DUMP)”.
 3. Pritisnite
  FEED
  (Ulaganje). Pisač ispisuje „Entering DUMP mode (Ulazak u način rada DUMP)”.
  Ako se
  FEED
  (Ulaganje) ne pritisne u roku od 3 sekunde, pisač će ispisati „DUMP mode not entered (Neuspjeli ulazak u način rada DUMP)” i nastavit će s normalnim radom.
Pisač je u načinu rada DUMP i ispisat će ASCII heksadecimalne kodove bilo kojih podataka koji mu se pošalju, i njihovu tekstnu reprezentaciju (ili „.” ako se znak ne može ispisati).
U memoriji pisača kreirat će se i pohraniti datoteka s ekstenzijom „.dmp” koja sadrži ASCII informacije. Moći će se pregledati, klonirati ili izbrisati s pomoću aplikacije ZebraNet Bridge. Više informacija o aplikaciji ZebraNet Bridge potražite na zebra.com/zebranetbridge.
Kako biste izašli iz načina rada dijagnosticiranja komunikacija i uspostavili normalan rad pisača:
 1. Isključite pisač.
 2. Pričekajte 5 sekundi.
 3. Uključite pisač.