Poruke o pogreškama
Poruke o pogreškama

Poruke o pogreškama

Pisači serije ZQ600 Plus prikazuju različite poruke upozorenja koje bljeskaju, npr. „Media Out” (Nema medija), „Media Cover Open” (Otvoren poklopac medija) ili „Battery Low” (Slaba baterija). Te poruke dijele se na poruke o pogreškama, upozorenja i informativne poruke, a označene su različitim bojama kako bi se mogle razlikovati.
Stavka na zaslonu
INFORMACIJA
UPOZORENJE
POGREŠKA
Boja prednjeg plana (tekst)
Bijela
Crna
Bijela
Boja pozadine
Zelena
Žuta
Crvena
Na radnje možete odgovoriti tako da pritisnete
LEFT SELECT
(Lijeva tipka za odabir) ili
RIGHT SELECT
(Desna tipka za odabir). Kad se problem riješi, poruka upozorenja se briše.
Poruke upozorenja
Poruka
Vrsta
Boja
AckAlertOptionBoardInvalid
Upozorenje
Žuta
AckAlertYN1
Informacije
Zelena
AckAlertNoUsbDriveFound
Upozorenje
Žuta
AckAlertAllFilesPrinted
Informacije
Zelena
AckAlertAllFilesStored
Informacije
Zelena
AckAlertTooManyUsbHostDevices
Upozorenje
Žuta
AckAlertUnsupportedUsbHostDevice
Upozorenje
Žuta
AckAlertUnsupportedUsbHostFilesystem
Upozorenje
Žuta
AckAlertErrorPrintingFile
Pogreška
Crvena
AckAlertErrorStoringFile
Pogreška
Crvena
AckAlertErrorPrintingFileContinue
Pogreška
Crvena
AckAlertErrorStoringFileContinue
Pogreška
Crvena
AckAlertFirmwareFoundContinue
Informacije
Zelena
AckAlertUsbMirrorAutoPrompt
Informacije
Zelena
AckAlertUseUsbMemoryDevicePrompt
Informacije
Zelena
AckAlertBluetoothPairingPassKey
Informacije
Zelena
AckAlertInvalidZplTemplateFile
Pogreška
Crvena
AckAlertCoreDumpPresent
Informacije
Zelena
AckAlertInvalidComplianceFile
Pogreška
Crvena
AckAlertHeadElementTestFailed
Pogreška
Crvena
AckAlertUsbPowerError
Pogreška
Crvena
AckAlertFileSystemWriteError
Pogreška
Crvena
AckAlertAvalancheError
Pogreška
Crvena
AckAlertAvalancheTextMessage
Informacije
Zelena
AvalanchePerformingUpdate
Informacije
Zelena
AvalancheUpdateComplete
Informacije
Zelena
BatteryHealthReplace
Upozorenje
Žuta
BatteryHealthNearDeath
Upozorenje
Žuta
BatteryHealthShutdown
Pogreška
Crvena
BatteryAuthenticationFail
Pogreška
Crvena
BatteryOverTemp
Upozorenje
Žuta
BatteryUnderTemp
Upozorenje
Žuta
BatteryChargeFault
Pogreška
Crvena
BatteryLow
Upozorenje
Žuta
BatteryRemoved
Upozorenje
Žuta
BadFirmwareDownload
Pogreška
Crvena
BatchCount
Informacije
Zelena
BluetoothPinInvalid
Pogreška
Crvena
BluetoothPairing
Informacije
Zelena
BluetoothPairingAccepted
Informacije
Zelena
BluetoothPairingRejected
Pogreška
Crvena
BluetoothPairingFailed
Pogreška
Crvena
BluetoothDisplayPasskey
Informacije
Zelena
CancelAll
Informacije
Zelena
CancelOne
Informacije
Zelena
CalibrationMediaInput
Informacije
Zelena
CalibrationMediaRunning
Informacije
Zelena
CalibrationRibbonRunning
Informacije
Zelena
CalibrationRibbonInput
Informacije
Zelena
CountryCodeNotSelected
Upozorenje
Žuta
CutError
Pogreška
Crvena
DownloadingOptionBoardFirmware
Informacije
Zelena
DownloadingFirmware
Informacije
Zelena
HeadOpen
Pogreška
Crvena
HeadOverTemp
Upozorenje
Žuta
HeadUnderTemp
Upozorenje
Žuta
HeadCold
Upozorenje
Žuta
HeadAuthenticationFailed
Pogreška
Crvena
HeadThermistorFault
Pogreška
Crvena
HeadIdentificationFailed
Pogreška
Crvena
HeadMaintenanceNeeded
Informacije
Zelena
MediaLow
Informacije
Zelena
MediaOut
Pogreška
Crvena
MirroringFile
Informacije
Zelena
Mirroring
Informacije
Zelena
MirroringApplication
Informacije
Zelena
MirroringCommands
Informacije
Zelena
MirroringFeedback
Informacije
Zelena
MirrorProcessingFinished
Informacije
Zelena
MotorOverTemp
Upozorenje
Žuta
MagCardReaderActive
Informacije
Zelena
OutOfMemoryStoringGraphic
Pogreška
Crvena
OutOfMemoryStoringFont
Pogreška
Crvena
OutOfMemoryStoringFormat
Pogreška
Crvena
OutOfMemoryStoringBitmap
Pogreška
Crvena
OperationProgress
Informacije
Zelena
OptionalAlertKeyP2
Informacije
Zelena
PaperJam
Upozorenje
Žuta
PasswordInvalid
Pogreška
Crvena
PauseRequest
Upozorenje
Žuta
PrinterError
Pogreška
Crvena
PowerOff
Informacije
Zelena
PowerReset
Informacije
Zelena
PowerSleep
Informacije
Zelena
PowerSupplyError
Pogreška
Crvena
PrintHeadShutdown
Upozorenje
Žuta
ReplaceHead
Pogreška
Crvena
RfidError
Pogreška
Crvena
RfidNotPresent
Informacije
Zelena
RibbonOut
Pogreška
Crvena
RibbonIn
Upozorenje
Žuta
RibbonLow
Informacije
Zelena
StartingApplication
Informacije
Zelena
WlanLossSignal
Upozorenje
Žuta
WlanResumeSignal
Informacije
Zelena
WlanInvalidChannels
Pogreška
Crvena
WlanInvalidSecurityMode
Pogreška
Crvena
WmlError
Pogreška
Crvena
WritingFirmwareToFlash
Informacije
Zelena