Komunikacijski priključci
Komunikacijski priključci

Komunikacijski priključci

U ovom odjeljku nalaze se informacije o komunikacijskim priključcima na pisaču.
RS-232C
U ovom odjeljku nalaze se informacije o RS-232 komunikacijskim priključcima na pisaču.
RS-232 komunikacijski priključak
Br. pola
Naziv signala
Vrsta
Opis
1
CTS
ulaz
Može se slati s glavnog računala
2
TXD
izlaz
Prijenos podataka
3
RXD
ulaz
Primanje podataka
4
DSR
ulaz
Skup podataka spreman: prijelaz s niskog na visoko uključuje pisač, prijelaz s visokog na nisko isključuje pisač (ako je omogućeno).
5
GND
Uzemljenje
6
DTR
izlaz
Podatkovni terminal spreman: podešen na visoko kad je pisač uključen. Preklapanje 5 V (300 mA maks.).
7
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
8
RTS
izlaz
Zahtjev za slanje: postavljen na visoko kad je pisač spreman primiti naredbu ili podatak.
9
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
10
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
11
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
12
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
13
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati
14
Nije primjenjivo
Ne upotrebljavati

USB

U ovom odjeljku nalaze se informacije o USB komunikacijskim priključcima na pisaču.
USB komunikacijski priključak
Br. pola
Naziv signala
Vrsta
Opis
1
VBUS
-
Napajanje putem USB sabirnice
2
USB-
dvosmjerno
ulazni/izlazni signali
3
USB+
dvosmjerno
ulazni/izlazni signali
4
USB_ID
-
Identificira A/B priključak
5
Povratak
Uzemljenje
Posjetite zebra.com/accessories kako biste pronašli opsežan popis kabela sučelja za sve mobilne pisače.