Stanje mirovanja
Stanje mirovanja

Stanje mirovanja

Značajka stanja mirovanja čuva napajanje baterije automatskim prelaskom u stanje mirovanja nakon 20 minuta neaktivnosti. U tom se stanju sadržaj ne prikazuje na LCD zaslonu, a pozadinsko osvjetljenje je isključeno. Ostale značajke za upravljanje napajanjem pisača serije ZQ600 Plus obuhvaćaju aktiviranje putem veze Bluetooth i aktiviranje putem veze Wi-Fi (pisač izlazi iz stanja mirovanja zbog razmjene podataka putem veze Bluetooth ili primanja mrežne poruke putem veze Wi-Fi). Pisač neće ući u stanje mirovanja kad je priključen u Ethernet postolje.
Omogućavanje ili onemogućavanje stanja mirovanja:
  1. Pošaljite naredbu power.sleep.enable pisaču s pomoću programa Printer Setup Utilities (PSU).
  2. Postavite na On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno).
Za postavljanje vremena nakon kojeg pisač ulazi u stanje mirovanja:
  1. Pošaljite naredbu power.sleep.timeout (u sekundama) pisaču s pomoću PSU.