Izbornik za jezik
Izbornik za jezik

Izbornik za jezik

U ovom odjeljku nalaze se informacije o izborniku za jezik pisača.
Postavka jezika
Language (Jezik)
Po potrebi promijenite jezik koji se prikazuje na pisaču.
SGD: display.language
Dostupne opcije za ovaj parametar prikazuju se na jeziku koji možete pročitati.
Command Language (Jezik naredbe)
Pregledajte ili odaberite odgovarajući jezik za naredbe.
SGD: device.languages
Command Char (Znak naredbe)
Prefiks naredbe formata dvoznamenkasta je heksadecimalna vrijednost koja služi za označavanje mjesta parametra naredbe ZPL/ZPL II formata. Pisač traži taj heksadecimalni znak za početak upute o formatu ZPL/ZPL II. Postavite znak za naredbu formata tako da odgovara onom koji upotrebljavate u formatu naljepnica.
SGD:zpl.format_prefix
Control Char (Kontrolni znak)
Postavite znak kontrolnog prefiksa kako bi odgovarao onome što se upotrebljava u formatima naljepnica.
SGD: zpl.command_prefix
Delimeter Char (Znak za razdvajanje)
Znak za razdvajanje je dvoznamenkasta heksadecimalna vrijednost koja služi za označavanje mjesta parametra naredbe ZPL/ZPL II formata. Postavite znak za razdvajanje tako da odgovara onom koji upotrebljavate u formatima naljepnica.
SGD: zpl.delimiter
ZPL Mode (ZPL način rada)
Odaberite način koji odgovara onom upotrijebljenom u formatu naljepnica. Pisač prihvaća formate naljepnica u obliku ZPL i ZPL II, što uklanja potrebu za ponovnim pisanjem ZPL formata koji već postoje. Pisač ostaje u odabranom načinu rada sve do njegove promjene na jedan od ovdje navedenih načina.
SGD: zpl.zpl_mode
Virtual Device (Virtualni uređaj)
Ako su na pisaču instalirane aplikacije virtualnog uređaja, u ovom ih korisničkom izborniku možete pregledati te omogućili ili onemogućiti. Za više informacija o virtualnim uređajima pogledajte Korisnički priručnik za odgovarajući virtualni uređaj ili se obratite svom lokalnom trgovcu.
SGD: apl.selector