Dodatna oprema
Dodatna oprema

Dodatna oprema

U ovom odjeljku nalazi se popis dodatne opreme dostupne za seriju ZQ600 Plus.
Dodatna oprema za seriju ZQ600 Plus
Broj dijela
Opis
P1031365-006
KOMPLET DODATAKA QLn220 U/I GUMENA VRATA (15)
P1031365-018
KOMPLET DODATAKA QLn320 U/I GUMENA VRATA (15)
P1031365-019
KOMPLET DODATAKA QLn220/QLn320 GUMENA VRATA DC PRIKLJUČAK (15)
P1031365-022
KOMPLET DODATAKA QLn220/320 ZUPČANIK VALJKA 48P 22T (25)
P1031365-024
KOMPLET DODATAKA MOBILNI AC ADAPTER US (tip A), kabel
P1031365-027
KOMPLET DODATAKA QLn TRAKA ZA NOŠENJE OKO RUKE
P1031365-028
KOMPLET DODATAKA QLn ZAMJENSKA KOPČA ZA REMEN (20)
P1031365-029
KOMPLET DODATAKA QLn320 MEKA TORBICA (s remenom za rame)
P1031365-033
KOMPLET DODATAKA QLn-EC US KABEL AC ADAPTERA (tip A) (pogledajte Prodaja za druge države)
P1031365-038
KOMPLET DODATAKA QLN-EC
P1031365-044
KOMPLET DODATAKA QLn220 MEKA TORBICA (s remenom za rame)
P1031365-045
KOMPLET DODATAKA QLN-EC4 US KABEL AC ADAPTERA (pogledajte Prodaja za druge države)
P1031365-050
KOMPLET DODATAKA EC4 ZIDNI NOSAČ
P1031365-052
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja), QL ADAPTER (ženski DIN)
P1031365-053
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL, 6’ (sa zaštitom od zatezanja) PC-DB9
P1031365-054
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) za MC9000
P1031365-055
KOMPLET DODATAKA QLn PC-USB KABEL, 6’ (sa zaštitom od zatezanja)
P1031365-056
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) RJ45 na TELZON ADAPTER
P1031365-057
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) za skener LS2208
P1031365-058
KOMPLET DODATAKA QLn 16-pinski SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) za MC3000
P1031365-059
KOMPLET DODATAKA QLN220/QLN320 REZERVNA PAMETNA BATERIJA
P1031365-060
KOMPLET DODATAKA QLn 11-pinski SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) za MC3000
P1031365-061
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI DEX KABEL (sa zaštitom od zatezanja)
P1031365-062
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) na RJ45
P1031365-063
KOMPLET DODATAKA SC2 LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, US KABEL (tip A) (pogledajte Prodaja za druge države)
P1031365-069
KOMPLET DODATAKA, REZERVNA BATERIJA VEĆEG KAPACITETA s LED INDIKATORIMA ZA SERIJU QLn220/320 i ZQ500
P1031365-192
KOMPLET DODATAKA, SERIJA QLn, TRAKA ZA NOŠENJE NA RAMENU
P1031365-104
KOMPLET DODATAKA QLn SERIJSKI KABEL (sa zaštitom od zatezanja) za SKENER LS2208, DUŽI
P1024458-002
REMEN, KOPČA, QLN, HC
AC11775-5
MODEL UCLI72-4 QUAD PUNJAČ BATERIJE (US kabel napajanja, pogledajte Prodaja za druge države)
BTRY-MPP-34MA1-01
BATERIJA 3400 mAh za SERIJE ZQ6 i ZQ500
BTRY-MPP-34MAHC1-01
BATERIJA 3400 mAh za ZQ6 HEALTHCARE PISAČ
SAC-MPP-3BCHGUS1-01
PUNJAČ ZA BATERIJU S 3 LEŽIŠTA
SAC-MPP-6BCHUS1-01
DVOJNI PUNJAČ BATERIJE S 3 UTORA
SAC-MPP-1BCHGUS1-01
PUNJAČ ZA BATERIJU S 1 LEŽIŠTEM
VAM-MPP-VHCH1-01
ADAPTER ZA VOZILO
P1065668-008
KOMPLET, DODACI, QLn, AC ADAPTER, RAVNI, 30 W, HC s US KABELOM (tip A)

Dodatna oprema za ZQ630 Plus

Broj dijela
Opis
BTRY-MPP-68MA1-01
KOMPLET DODATAKA ZQ630 REZERVNA PAMETNA BATERIJA
P1050667-007
KOMPLET DODATAKA QLn420 U/I GUMENA VRATA (15)
P1050667-010
KOMPLET DODATAKA QLn420 GUMENA VRATA DC PRIKLJUČAK (15)
P1050667-017
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ630 MEKA TORBICA (s remenom za rame)
P1050667-018
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 US KABEL AC ADAPTERA (tip A)
P1050667-019
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC KABEL AC ADAPTERA ZA UK (tip G)
P1050667-020
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC KABEL AC ADAPTERA ZA EU/ČILE (tip C)
P1050667-021
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC, KABEL AC ADAPTERA ZA JAPAN
P1050667-022
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ6-EC KABEL AC ADAPTERA ZA BRAZIL
P1050667-023
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC KABEL AC ADAPTERA ZA ARGENTINU
P1050667-024
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC KABEL AC ADAPTERA ZA AUSTRALIJU (tip l)
P1050667-025
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC, KABEL AC ADAPTERA ZA KINU
P1050667-026
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-VC – 15 V – 60 V u 12 V
P1050667-027
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC, KABEL AC ADAPTERA ZA TAJVAN
P1050667-028
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC KABEL AC ADAPTERA ZA IZRAEL
P1050667-029
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-EC (BEZ ADAPTERA, BEZ KABELA)
P1050667-030
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63-VC (bez adaptera, bez kabela)
P1050667-031
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 METALNA KOPČA ZA REMEN
P1050667-032
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 Handi-Mount (kompaktni, fleksibilni krak RAM) s podložnom pločicom
P1050667-033
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 Handi-Mount (kompaktni, fleksibilni krak RAM) bez podložne pločice
P1050667-034
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 ASSY TVRDA TORBICA S METALNOM KOPČOM ZA REMEN
P1050667-035
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 za mobilnu montažu na viličare (s držačem U-kraka i spremnikom za kontinuiranu traku)
P1050667-037
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 MOBILNA PLOČA ZA MONTAŽU
P1050667-038
KOMPLET DODATAKA QLn/ZQ6 STALAK ZA STOL
P1050667-041
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 ELIMINATOR BATERIJE BEZ ADAPTERA
P1050667-047
KOMPLET DODATAKA QLn4/ZQ63 RAM PLOČA ZA MONTAŽU
P1031365-064
Komplet dodataka SC2 kabelski LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, UK (tip G)
P1031365-065
Komplet dodataka SC2 kabelski LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, EU/ČILE (tip C)
P1031365-066
Komplet dodataka SC2 – kabelski LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, AUSTRALIJA (tip I)
P1031365-067
Komplet dodataka SC2 LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, BRAZIL
P1031365-068
Komplet dodataka SC2 KABELSKI LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, KINA
P1031365-083
KOMPLET DODATAKA QLn/ZQ5/ZQ6 KABEL AC ADAPTERA ZA ARGENTINU
P1031365-088
KOMPLET DODATAKA SC2 KABELSKI LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, IZRAEL
P1031365-089
KOMPLET DODATAKA, SC2 – KABELSKI LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, ARGENTINA
P1031365-093
KOMPLET DODATAKA QLn/ZQ5/ZQ6, KABEL AC ADAPTERA ZA TAJVAN
P1031365-094
KOMPLET DODATAKA QLn/ZQ5/ZQ6, KABEL AC ADAPTERA ZA JAPAN
P1031365-095
KOMPLET DODATAKA SC2 KABELSKI LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, TAJVAN
P1031365-096
KOMPLET DODATAKA SC2 KABELSKI LITIJ-IONSKI PAMETNI PUNJAČ, JAPAN
SG-MPP-Q4HLSTR1-01
KOMPLET, STRUK, TRAKA, QLn420