Upotreba baterija
Upotreba baterija

Upotreba baterija

Pisači serije ZQ600 Plus upotrebljavaju litij-ionsku bateriju s integriranim mogućnostima prikupljanja podataka i pohrane podataka koji zadovoljavaju funkciju Power Precision+ (PP+). ZQ610 Plus i ZQ620 Plus upotrebljavaju 2-ćelijsku bateriju, a ZQ630 Plus upotrebljava 4-ćelijsku bateriju. Ova pametna baterija prikuplja mjerne podatke o bateriji u stvarnom vremenu kako bi se produžio vijek trajanja baterije i osiguralo da je svaka baterija zdrava i da može izdržati potpuno punjenje. Pametna baterija prati i održava mjerne vrijednosti potrebne za pružanje vidljivosti značajnijih statistika baterije u stvarnom vremenu, kao što je ukupni ciklus upotrebe baterije, je li baterija stara i treba je odložiti te koliko je potrebno kako bi se baterija u potpunosti napunila.
Pisač
Radna temperatura
Temperatura punjenja
Temperatura pohrane
ZQ610 Plus
-20 – +60 °C
(-4 – 140 °F)
0 – 40 °C
(32 – 104 °F)
-25 – +60 °C
(-13 – 140 °F)
ZQ620 Plus
ZQ610 Plus-HC
ZQ620 Plus-HC
0 – 50°C
(32 – 122°F)
ZQ630 Plus
-20 – 50°C
(-4 – 122°F)
0 – 40 °C
(32 – 104 °F)
-25 – 65°C
(-13 – 149°F)
  • Za optimalne rezultate punjenja upotrebljavajte samo pametne baterije Zebra.
  • Punite baterije pri sobnoj temperaturi dok je uređaj isključen.
  • Idealni uvjeti punjenja su unutar 5 – 40 °C (41 – 104 °F).
  • Uređaj uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Pri višim temperaturama uređaj može povremeno omogućiti i onemogućiti punjenje baterije na kratko vrijeme kako bi se baterija zadržala unutar prihvatljivih temperaturnih ograničenja. U slučaju neuobičajenih temperatura, uređaj upotrebljava LED indikatore i prikazuje upozorenja kako bi vas obavijestio kad se punjenje ne može pokrenuti.
Ispravnost pametne baterije može biti u jednom od tri stanja: Dobro, Zamijeniti i Loše. Mogućnost rada pisača ovisi o zdravlju baterije o kojem vas se obavještava putem sučelja zaslona.
Broj ciklusa punjenja
Ispravnost
Poruka pri pokretanju
Manje od 300
Dobro
Ništa
300 – 599
Zamijeni
Baterija je slaba, razmislite o zamjeni*
550 – 599
Zamijeni
Upozorenje – bateriji je prošao radni vijek*
600 ili više
Loše
Zamijenite bateriju, isključuje se**
* Upozorenje je popraćeno jednim dugim zvučnim signalom.
** Upozorenje bljeska uključujući se i isključujući, popraćeno jednim zvučnim signalom svake sekunde. Nakon 30 sekundi pisač će se isključiti.