Smart Charger 2 - indikator stanja baterije
Smart Charger 2 - indikator stanja baterije

Smart Charger 2 - indikator stanja baterije

Smart Charger 2 ima trobojni (žuti/zeleni/jantarni) LED indikator koji naznačuje stanje baterije. Procjena stanja baterije počinje kad se baterija umetne u punjač, što dovodi do osvjetljenja odgovarajućeg LED indikatora kao što je prikazano. LED će svijetliti sve dok postoji napajanje.
Baterija
Indikator
Stanje
Nema je ili nije pametna
Isključen
Nije primjenjivo
Umetnuta pametna baterija
Zelena
Dobro
Umetnuta pametna baterija
Žuta
Smanjen kapacitet
Umetnuta pametna baterija
Bljeska žuto
Prošao je vijek trajanja
Umetnuta pametna baterija
Jantarna
Neupotrebljiva – potrebna zamjena
(reciklirajte bateriju)
Više informacija potražite u dokumentu
Korisnički priručnik za Smart Charger 2 (SC2) za mobilne pisače
.