Zaštita od zatezanja komunikacijskih kabela
Zaštita od zatezanja komunikacijskih kabela

Zaštita od zatezanja komunikacijskih kabela

Blokiranje komunikacijskih kabela na mjestu pruža zaštitu od zatezanja i sprječava iskopčavanje kabela iz pisača. Trajno povezivanje USB ili RS-232 kabela za komunikaciju s pisačem:
  1. Pristupite komunikacijskoj priključnici na bočnoj strani pisača pokraj ručice za otpuštanje zasuna.
  2. Ukopčajte priključak u odgovarajuću priključnicu i poravnajte plastični poklopac za zaključavanje s izrezima.
  3. Rotirajte poklopac za zaključavanje u smjeru kazaljki na satu kako biste pričvrstili kabel na mjesto. (Rotirajte u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu kako biste oslobodili kabel.)
Kabel je pričvršćen na mjesto.
Samo se jedan kabel u datom trenutku može nalaziti u USB/RS-232 komunikacijskom ulazu za svrhe olabavljivanja kabela.