Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača)
Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača)

Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača)

 1. Na posljednjem zaslonu programa za instalaciju upravljačkog programa
  Run the Printer Installation Wizard
  (Pokreni čarobnjak za instalaciju pisača) ostavite označeno i pritisnite
  Finish
  (Završi).
  Prikazuje se čarobnjak za upravljački program pisača.
 2. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Zatražit će se odabir opcije instalacije.
 3. Pritisnite
  Install Printer
  (Instaliraj pisač).
  Prikazuje se licencni ugovor.
 4. Pročitajte važne informacije i prihvatite odredbe odabirom tipke
  I Accept the Terms in the License Agreement
  (Prihvaćam odredbe licencnog ugovora). Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Zatražit će se odabir vrste pisača. Model pisača nalazi se na vrhu pokraj šipke za otkidanje ili na naljepnici dijela koja se nalazi ispod pisača.
 5. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Dobit ćete obavijest da je pisač već instaliran.
 6. Pritisnite
  Add new printer
  (Dodaj novi pisač).
  Zatražit će se naziv pisača, priključak na koji će pisač biti povezan i jezik za prikaz na pisaču. Odaberite
  USB001
  .
 7. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Zatražit će se pokretanje drugih čarobnjaka za postavljanje.
 8. Pritisnite
  Finish
  (Završi).
  Nakon instalacije upravljačkih programa ukopčajte USB kabel u USB priključnicu na pisaču (pogledajte Kabelska komunikacija).
  Dok se pisač pokreće, računalo dovršava instalaciju upravljačkog programa i prepoznaje pisač. Ako niste najprije instalirali upravljačke programe, pogledajte Što ako ste zaboraviti najprije instalirati upravljačke programe pisača.