Izbornik za mreže
Izbornik za mreže

Izbornik za mreže

U ovom odjeljku navode se pojedinosti o izborniku Mreža ovog pisača.
Postavke mreže
Opis
Active Print Server (Aktivni poslužitelj za ispisivanje)
Obavještava vas o prisutnosti aktivnog poslužitelja. Istovremeno se može instalirati samo jedan poslužitelj, stoga je instalirani poslužitelj za ispisivanje aktivni poslužitelj za ispisivanje.
SGD: ip.active_network
Primary Network (Primarna mreža)
Pregledajte ili izmijenite hoće li bežični poslužitelj za ispisivanje biti primarni. Možete odabrati koji želite postaviti kao primarni.
SGD: ip.primary_network
WLAN IP Address (WLAN IP adresa)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite WLAN IP adresu pisača.
SGD: wlan.ip.addr
WLAN Subnet Mask (WLAN maska podmreže)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite WLAN masku podmreže.
SGD: wlan.ip.netmask
WLAN Gateway (WLAN pristupnik)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite zadani WLAN pristupnik.
SGD: wlan.ip.gateway
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
U ovom je parametru navedeno odabire li IP adresu za WLAN korisnik (trajnu) ili poslužitelj (dinamičnu).
SGD: wlan.ip.protocol
WLAN MAC Address (WLAN IP adresa)
Pregledajte adresu WLAN Media Access Control (MAC) bežičnog poslužitelja za ispisivanje koja je instalirana u pisaču.
SGD: wlan.mac_addr
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) identifikator je vaše bežične mreže. Ova postavka koju nije moguće mijenjati s upravljačke ploče daje ESSID trenutnoj bežičnoj konfiguraciji.
SGD: wlan.essid
AP MAC Address (AP MAC adresa)
Pregledajte MAC adresu AP-a povezanog s pisačem.
SGD: wlan.bssid
Channel (Kanal)
Pregledajte bežični kanal koji se upotrebljava kad je bežična mreža aktivna i provjerena.
SGD: wlan.channel
Signal
Pregledajte snagu bežičnog signala koji se upotrebljava kad je bežična mreža aktivna i provjerena.
SGD: wlan.signal_strength
Wired IP Address (Žična IP adresa)
Pregledajte i po potrebi promijenite IP adresu žične veze pisača.
SGD: internal_wired.ip.addr
Wired Subnet Mask (Žična maska podmreže)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite žičnu podmrežnu masku pisača.
SGD: internal_wired.ip.netmask
Wired Gateway (Žični pristupnik)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite postavku žičnog pristupnika.
SGD: internal_wired.ip.gateway
Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
Ovaj parametar govori bira li IP adresu korisnik (trajno) ili poslužitelj (dinamički). Ako je odabrana dinamička opcija, ovaj parametar otkriva način(e) na koji žični ili bežični poslužitelj prima IP adresu od poslužitelja.
SGD: internal_wired.ip.protocol
Wired MAC Address (Žična MAC adresa)
Pregledajte, te ako je potrebno, promijenite žičnu MAC adresu pisača.
SGD: internal_wired.mac_addr
IP Port (IP ulaz)
Ova postavka pisača odnosi se na broj priključka internog žičnog poslužitelja za ispisivanje na kojima se provodi osluškivanje servisa TCP za ispisivanje. Uobičajena komunikacija TCP s glavnog računala trebala bi biti usmjerena na taj priključak.
SGD: ip.port
IP Alternate Port (IP izmjenični ulaz)
Ovom se naredbom postavlja broj priključka alternativnog priključka TCP.
SGD: ip.port_alternate
Print Information (Informacije o ispisivanju)
Ispišite navedene podatke na jednu ili više naljepnica. Ova stavka izbornika dostupna je u tri korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
SGD: device.user_vars.display_ wmlsgd_printlist
Reset Network (Ponovo postavi mrežu)
Ovom se opcijom ponovo postavlja žični ili bežični poslužitelj za ispisivanje te se spremaju sve promjene mrežnih postavki.
Visibility Agent (Agent za vidljivost)
Kad je pisač povezan sa žičnom ili bežičnom mrežom, pokušat će se povezati sa servisom za vidljivost resursa tvrtke Zebra (Zebra’s Asset Visibility Service) putem poveznika za pisače Zebra u oblaku (Cloud-based Zebra Printer Connector) uz upotrebu šifrirane veze s web-utičnicom provjerenog certifikata. Pisač šalje podatke otkrivanja i podatke o postavkama i upozorenjima. Podaci ispisani upotrebom formata naljepnica NE prenose se. Za isključivanje ove opcije onemogućite ovu postavku.
SGD: weblink.zebra_connector. enable
Load Defaults (Učitaj zadano)
Vraća specifične postavke pisača, poslužitelja ispisivanja i mreže na zadane tvorničke postavke. Budite oprezni prilikom učitavanja zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili. Ova stavka izbornika dostupna je u dva korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
SGD: ezpl.load_defaults