Identifikacija radijske frekvencije (RFID)
Identifikacija radijske frekvencije (RFID)

Identifikacija radijske frekvencije (RFID)

RFID je dodatna značajka pisača ZQ630 Plus i njezina je instalacija moguća samo u tvornici.
Pisač ZQ630 Plus opremljen je koderom/čitačem RFID frekvencija integriranim u sklop glave pisača. ZQ630 Plus kodira (zapisuje) podatke na ultratanke transpondere UHF RFID ugrađene u „pametne“ naljepnice, karte i oznake. Pisač kodira podatke, provjerava pravilnost kodiranja te na površini naljepnice ispisuje crtične kodove, grafičke oznake i/ili tekst. Pisač ZQ630 Plus upotrebljava opsežan skup RFID naredbi tvrtke Zebra koje se izvode u programskom jeziku ZPL.
RFID transponder ponekad se naziva i RFID oznaka ili umetak. Transponder je obično izrađen od antene povezane s čipom integriranog kruga (IC). IC čip sadrži RF krug, kodere, dekodere i memoriju. Ako RFID naljepnicu okrenete prema svjetlu, vidjet ćete antenu transpondera, a na naljepnici možete i napipati zadebljanje na mjestu IC čipa. Osim ispisa čovjeku čitljivog teksta i uobičajenih podataka jedno- i dvodimenzionalnog crtičnog koda na RFID medijima za toplinski prijenos koje isporučuje Zebra, pisač ZQ630 Plus može kodirati i provjeriti pasivne RFID oznake s EPC-om (elektroničkim proizvodnim kodom) 2. generacije 1. klase UHF-a. EPC je norma za numeriranje proizvoda koja se može upotrebljavati za identificiranje raznih artikala putem RFID tehnologije. Oznake 2. generacije EPC-a imaju prednosti u usporedbi s drugim vrstama oznaka. Memorija za identifikaciju oznake (TID) u oznakama 2. generacije sadrži podatke o proizvođaču čipa i broju modela, a iz tih se podataka mogu identificirati dodatne značajke dostupne na oznaci. Dodatne značajke obuhvaćaju sadržaj i zaštitu podataka.
Oznake 2. generacije obično imaju 96-bitni EPC identifikator, dok su starije EPC oznake obično sadržavale 64-bitni identifikator. 96-bitni EPC kôd povezan je s internetskom bazom podataka koja omogućuje zaštitu prilikom razmjene podataka o proizvodima u lancu opskrbe. Oznake 2. generacije usto podržavaju daleko veće podatkovne strukture. Veličina dostupne korisničke memorije (ako je ima) ovisi o modelu i proizvođaču oznake.
Kodiranje i ispisivanje RFID oznake obično se obavlja u prvom pokušaju, ali može doći i do pogrešaka. Ako se stalno pojavljuju pogreške kodiranja, to može upućivati na problem s RFID oznakama, formatom naljepnica ili s položajem transpondera. Ako kodiranje RFID oznake nije moguće, na naljepnici se ispisuje oznaka „VOID“ (Nevažeća). Prije pokušaja sa sljedećim formatom pisač potom pokušava očitati/kodirati „n” oznake. Oznaka „n” u programskom jeziku ZPL definira se kao naredba
^RS
. Prihvatljive su vrijednosti za „n” od 1 do 10, a zadana je vrijednost 3. Nakon ispisivanja određenog broja nevažećih RFID oznaka zadana je postavka pisača No Action (Bez aktivnosti). Pisač odbacuje format naljepnice koji dovodi do pogreške.
Premda korisnik ne može odrediti mjesto ispisa oznake VOID na naljepnici, može odrediti duljinu slike. Početak slike s oznakom VOID uvijek je na programskoj poziciji (odnosno na F0 u slučaju programiranja prema natrag). Dodatne informacije o naredbi
^RS
potražite u Vodiču za programiranje RFID oznaka 3 na web-mjestu zebra.com.