Indikatori statusa četverostrukog punjača
Indikatori statusa četverostrukog punjača

Indikatori statusa četverostrukog punjača

Upotrebom indikatora koji se nalaze ispod baterije pratite proces punjenja kako je navedeno u tablici.
Jantarna
Zelena
Status baterije
Uključen
Isključen
Puni se
Uključen
Bljeska
80 % napunjena (može se upotrebljavati)
Isključen
Uključen
Potpuno napunjena
Bljeska
Isključen
Postoji kvar. Zamijenite bateriju.
Kvar je uzrokovan problemom s baterijom, obično kad je baterija previše vruća ili hladna da bi se pouzdano napunila. Bateriju punite dok je na sobnoj temperaturi. Ako jantarni indikator nastavi bljeskati, reciklirajte bateriju (posjetite Recikliranje proizvoda i baterije.
Za potpuno punjenje djelomično ispražnjene baterije treba manje vremena. Preporučuje se potpuno punjenje baterije prije upotrebe kako bi se očuvao vijek trajanja baterije.
Radi vaše sigurnosti, četverostruki punjač zaustavlja punjenje baterija nakon 6 sati, bez obzira na stanje napunjenosti. Ako se baterija u tom roku ne napuni do kraja, reciklirajte bateriju.
Nemojte prekrivati ventilacijske otvore na gornjem i donjem poklopcu. Punjač obavezno priključite na izvor napajanja koji se neće slučajno isključiti.