Načini rada minimalne sigurnosti veze Bluetooth
Načini rada minimalne sigurnosti veze Bluetooth

Načini rada minimalne sigurnosti veze Bluetooth

Sigurnosni način rada
Bluetooth verzija uređaja kontrolera (>2.1)
bluetooth.minimum_security_mode=1
Jednostavno sigurno uparivanje
Jednostavno radi (bez potvrde korisnika)/brojčana usporedba
bluetooth.minimum_security_mode=2
bluetooth.minimum_security_mode=3
bluetooth.minimum_security_mode=4
bluetooth.bluetooth_PIN
Ne upotrebljava se
SGD
bluetooth.minimum_security_mode
postavlja najnižu razinu sigurnosti pri kojoj će pisač uspostaviti vezu Bluetooth. Pisač će se uvijek povezati s višom razinom sigurnosti koju zahtijeva uređaj kontroler.
Pisači serije ZQ600 Plus imaju i opciju „bonding” (vezivanje) za Bluetooth. Pisač prima informacije o uparivanju kako bi uređaji ostali upareni i nakon isključivanja i prekidanja veze. Time se eliminira potreba ponovnog uparivanja prilikom svakog uspostavljanja veze.
SGD
bluetooth.bonding
je uključen prema zadanoj postavci.